Logo funduszy europejskich, flaga Polski, logo Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, Logo Unii Europejskiej

Sieć na kulturę

w podregionie koszalińskim

Powiaty: białogardzki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, m.Koszalin


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).


 • Wartość projektu: 1 357 448,60 zł
 • Dofinansowanie z UE: 1 148 808,75 zł
 • Okres realizacji: 01.03.2020 - 31.08.2022

Nasze cele


Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest


 • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
 • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Wsparcie w ramach projektu


Każdy przyjęty do projektu pracownik GSIK weźmie udział w szkoleniu,
w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Szkolenie będzie składało się z dwóch etapów i zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu

 • Etap pierwszy - część teoretyczna:
  3-dniowe zajęcia wyjazdowe, zorganizowane na terenie danego podregionu;
 • Etap drugi - część praktyczna:
  przeprowadzenie - przy wsparciu trenerów
  - 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci
  i młodzieży w wieku 10-18 lat.

Ścieżki tematyczne do wyboru


 • korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie
 • sztuczna inteligencja i big data
 • edukacja online
 • programowanie w różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania

Komplet materiałów edukacyjnych
(materiały szkoleniowe i scenariusze, podręcznik do prowadzenia zajęć).


Sprzęt do prowadzenia zajęć.


Wsparcie finansowe w organizacji przewozów dzieci i młodzieży na zajęcia.


Dostęp do forum wymiany wiedzy
i doświadczeń na platformie
e-learningowej
, wsparcie online oraz dostęp do materiałów szkoleniowych we wszystkich tematach realizowanych w ramach projektu.

Sprawdź gdzie obecnie realizujemy
projekty Sieć na kulturę


Sprawdź

Skontaktuj się z nami


  w górę