Logo funduszy europejskich, flaga Polski, logo Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, Logo Unii Europejskiej

Sieć na kulturę


Projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Nasze cele


Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest


  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Wsparcie w ramach projektu


Każdy przyjęty do projektu pracownik GSIK weźmie udział w szkoleniu,
w ramach wybranej ścieżki tematycznej. Szkolenie będzie składało się z dwóch etapów i zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu

  • Etap pierwszy - część teoretyczna:
    3-dniowe zajęcia stacjonarne lub 4-dniowe zajęcia zdalne, poprzedzone 1-dniowym szkoleniem z narzędzi online;
  • Etap drugi - część praktyczna:
    przeprowadzenie - przy wsparciu trenerów - 15 dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, poprzedzone jedną godziną organizacyjną.

Komplet materiałów edukacyjnych
(materiały szkoleniowe i scenariusze, podręcznik do prowadzenia zajęć).


Sprzęt do prowadzenia zajęć.


Dostęp do forum wymiany wiedzy
i doświadczeń na platformie
e-learningowej
, wsparcie online oraz dostęp do materiałów szkoleniowych we wszystkich tematach realizowanych w ramach projektu.

Sprawdź gdzie obecnie realizujemy
projekty Sieć na kulturę


Sprawdź
dziewczynka przy komputerze

EfektyZgłoś swoją instytucję


Aktualności


13 września 2022

Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie chojnickim

Informujemy, że w dniu 31.08.2022 zakończyliśmy projekt „Sieć na kulturę”… Czytaj więcej Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie chojnickim
13 września 2022

Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie gdańskim

Informujemy, że w dniu 31.08.2022 zakończyliśmy projekt „Sieć na kulturę”… Czytaj więcej Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie gdańskim
13 września 2022

Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie wałbrzyskim

Informujemy, że w dniu 31.08.2022 zakończyliśmy projekt „Sieć na kulturę”… Czytaj więcej Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie wałbrzyskim
13 września 2022

Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie elbląskim

Informujemy, że w dniu 31.08.2022 zakończyliśmy projekt „Sieć na kulturę”… Czytaj więcej Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie elbląskim
13 września 2022

Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie warszawskim wschodnim

Informujemy, że w dniu 31.08.2022 zakończyliśmy projekt „Sieć na kulturę”… Czytaj więcej Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie warszawskim wschodnim
13 września 2022

Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie skierniewickim

Informujemy, że w dniu 31.08.2022 zakończyliśmy projekt „Sieć na kulturę”… Czytaj więcej Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie skierniewickim
13 września 2022

Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie bialskim

Informujemy, że w dniu 31.08.2022 zakończyliśmy projekt „Sieć na kulturę”… Czytaj więcej Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie bialskim
13 września 2022

Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie warszawskim zachodnim

Informujemy, że w dniu 31.08.2022 zakończyliśmy projekt „Sieć na kulturę”… Czytaj więcej Zakończenie projektu „Sieć na kulturę” w podregionie warszawskim zachodnim

Skontaktuj się z nami


Adres E-mail: biuro@fwzr.pl
Telefon: +48 733 779 912
Adres: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
ul. Hafciarska 11
04-704 Warszawa
w górę